Güncel Haberler  

Haberler

Kongremiz
20 şubat 2011 tarihinde 306 delegeyle toplanan 4. olağan kongremizi büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik.Diyarbakır şubenin,sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sorunlarının tartışıldığı kongrede seçilen yeni yönetimin önünü açacak önergeler karar altına alındı.Merkez genel kurulunda tartışılmak üzere sekiz  adet  önerge karar altına alındı.Yedi asil yedi yedek yönetim kurulu, denetleme disiplin kurulu ve 37 üst kurul delegesi seçildi...

 

 
GSS; SAĞLIĞIN HAK OLMASINDAN SERMAYEYE DEVRİ SÜRECİ
Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP)’nıntamamlayanıolan Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili yasanın parça parça uygulamaya geçirilmesinin 2. yılını 1 Ekim’de dolduruyoruz. Sosyal güvenlik kurumları birleştirilirken ve prim esası getirilirken sosyal güvenliğin açıkları nedeniyle sürdürülebilir olmaktan çıktığı iddiaları ile yola çıkan ve yeni oluşturacağı sistem ile bunu aşacağını söyleyen hükümetin bu alandaki iki yıllık icraatını değerlendirmek gerekir. SSGSS yasası ile sosyal güvenlik ve sağlık konusundaki düzenlemelerle sağlığın finansmanı ile sunumu birbirinden tamamen ayrılmış ve oluşturulan SGK, tüm sağlık kurumlarından hizmet satın alır hale getirilmiştir. Bu süreç aynızamanda sağlığın daha çok piyasaya açılmasının aracı olarak da değerlendirilmiş, çıkarılan ve halen...

 

 
SHÇEK GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇTIK
Normal Sosyal Hizmetler Din Görevlilerine Bırakılamaz! AKP Hükümeti her alanda kadrolaşma atağını sürdürürken bazı kurumların yapısınıdeğiştirmeye soyunuyor. Kendi ideolojisini her alanda hakim kılarken kurumlarıda bu ideolojiye göre yeniden yapılandırmaya yöneliyor. Akıl ve bilim ise hak getire.   Son olarak din görevlilerinin SHÇEK’nda il müdürü, il müdür yardımcısı, kuruluşmüdürü ve kuruluş müdür yardımcısı olmalarının önünü açan “SHÇEK Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hazırlanması bu alanda adeta bardağıtaşıran son damla olmuştur. AKP Hükümeti ve onun Bakanı, Genel Müdürü baltayıtaşa vurmuş, gerçek niyetlerini göstermişlerdir.   AKP döneminde Diyanet İşleri Başkanlığından 2500’e yakın din görevlisinin...

 

 
"SAGLIKTA DÖNÜSÜMÜN" PARÇASI AİLE HEKİMLİGİ, YAYGINLAŞTIRILIYOR
2005 yılında Genel Sağlık Sigortasının önemli bir parçasıolarak Düzce’de başlatılan Aile Hekimliği uygulaması bugün elliye yakın ile yaygınlaştırılmıştır.   2010 yılı sonuna kadar tüm ülkede uygulanacağı Sağlık Bakanlığıtarafından her fırsatta dile getirilmekte, “her hafta bir il” anlayışı ile çalışmalar yürütülmektedir.   15 Temmuz ‘da Ankara, Ekim-Kasım aylarında İstanbul’da Aile Hekimliği uygulamasına geçilecektir. 2010 sonuna gelirken ülkemizin tüm sağlık ocakları kapatılarak yerine; bir hekim ve bir aile sağlığı elemanının görev yaptığı, adına Aile Sağlığı Merkezi denilen muayenehaneler alacaktır. 2010 yılısonuna gelirken Türkiye sağlık sistemi ve sağlık ortamı, uzun vadede birçok sıkıntıya yol açacak ve geri dönülmesi zor bir yola girmiş...