Güncel Haberler  

Duyurular

LİSANS TAMAMLAMA BİLGİ NOTU
 
 
1. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6569 sayılı Kanun 26 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yasa ile Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 69. Madde ile sağlık alanında ön lisans diploması olanlara lisans tamamlama hakkı verilmiştir. 2. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren lisans tamamlama maddesi: “GEÇİCİ MADDE 69 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik programları dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.” Şeklindedir. 3. Yasanın açık hükmünden anlaşıldığı üzere: -Ebe ve Hemşirelik ön lisans diploması olanlar kendi alanlarında; -Sağlık alanında diğer ön lisans programlarını bitirenler ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda lisans tamamlayabilecektir. -Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilecektir. -Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapacaktır. -Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenecektir. 4. Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün lisans tamamlama ile ilgili düzenleme yetkisi olmasına rağmen bugüne kadar bu yetkilerini kullanmamışlardır. Lisans tamamlama hakkı, yeni bir düzenlemeymiş gibi, sağlığın ticarileştirilmesi sürecinin bir parçası olan Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurumu yapılanmasına ilişkin yasa düzenlemesiyle aynı torbanın içerisinde getirilerek bu kuruma yönelik eleştirilerimizin önü kesilmek istenmiştir. 5. Yasa maddesinde belirtildiği üzere eğitimleri usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenecektir. Henüz uygulamaya ilişkin YÖK’ün almış olduğu bir karar bulunmamaktadır. Daha önce yürürlüğe giren lisans tamamlama düzenlemelerinde harç bedelleri, uygulama eğitimleri gibi konularda sağlık emekçilerinin yaşadığı sıkıntıların tekrar yaşanmaması; hemşirelik ebelik dışındaki bölümlerin lisans tamamlayabileceği ilişkili alanların sendikaların ve ilgili meslek örgütlerinin görüşleri dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir. Yasanın ivedilikle uygulanması ve sağlık emekçilerinin uygulama sürecinde mağdur edilmemesi için sendikamız gerekli çalışmaları yürütecektir.

 

 

 
 
 
 

Yorum Gönderme Formu

İsim:

E-Posta:

Yorum:

Güvenlik Kodu: