Güncel Haberler  

Hukuk

DAMGA VERGİSİ
 
 
SES’İN HUKUK MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR…!!! Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığının,Maliye Bakanlığına yazmış olduğu 17.03.2011/9856 sayılı yazısında 25/02/2011 Tarih ve 25857 (1.MÜKERRER) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6111 sayılı yasa ile sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmelerinin damga vergisinden istisna edildiği belirtilerek,Sağlık Bakanlığı ile aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları arasında düzenlenen hizmet sözleşmelerine ilişkin damga vergilerinin yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonrası için ödenen kısmının hak sahiplerine geri ödenip ödenmeyeceği ile halihazırda söz konusu hizmet sözleşmelerine ilişkin damga vergisini ödemeyenler hakkında nasıl bir işlem tesis edileceği sorulmuş ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) da Sağlık Bakanlığı ile aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları arasında düzenlenen hizmet sözleşmelerinin 6111 Sayılı kanunda yer alan söz konusu istisna hükmü kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından,bu personel ile düzenlenen hizmet sözleşmelerinin Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tablonun1/A-fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir diye görüş belirtmiştir.Bu görüş doğrultusunda sendikamız SES(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) konuyu yargıya taşımış söz konusu yazının iptali için merkezi düzeyde dava açmıştır.

 

 

 
 
 
 

Yorum Gönderme Formu

İsim:

E-Posta:

Yorum:

Güvenlik Kodu: