Güncel Haberler  

Hukuk

GELİR VERGİSİ DİLİMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
 
 

Anayasa Mahkemesinin 8 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2006/95 E, 2009/144 K sayılı ve 15.10.2009 tarihli kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yer alan 40.000 YTL’den fazlasının 40.000 YTL’si için 9.190 YTL, ifadesinden sonra gelen “… fazlası %35 oranında …” ibaresinin, “ücret gelirleri” yönünden Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir. Aynıkararda bu iptal kararının, kararın resmi gazetede yayınlanmasından başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildiği belirtilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin bu kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesindeki vergi dilimlerinden %35’lik dilim ücret gelirleri yönünden 8 Temmuz 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Yani 8 Temmuz 2010 tarihine kadar yeni bir kanuni düzenleme yapılmaz ise, bu tarihten itibaren %35’lik vergi dilimi yerine %27’lik dilim uygulanacaktır. 

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi dilimlerindeki oranlar sabit kalmak kaydıyla hangi miktar veya hangi miktardan sonra %’lik dilim uygulanacağına Gelir Vergisi Genel Tebliğleri ile karar verilmektedir. Örneğin 2008 yılında 44.700 TL’den fazla geliri olanların 44.700 TL’si için 10.293 TL, fazlası için %35’lik vergi dilimi uygulanmakta; 2009 yılı için 50.000 TL’den fazla geliri olanların 50.000 TL’si için 11.525 TL, fazlası için %35’lik vergi dilimi uygulanmakta; 2010 yılı için 50.000 TL’den fazla geliri olanların 50.000 TL’si için 11.520 TL, fazlası için %35’lik vergi dilimi yerine 8 Temmuz’dan itibaren %27’lik dilim uygulanacaktır. 

Gelir vergisi Kanunu ve ilgili tebliğ uyarınca Gelir Vergisi hesaplanmasında aylık elde edilen kazançlar toplanarak yılın belli bir zamanında ulaşılan miktarlara göre vergi dilimleri değişmektedir. Örneğin bir hekimin Ocak 2010 geliri 5000 TL ise ve aylık geliri bu şekilde devam edecekse bu hekim ancak 10. aydan sonra %35’lik vergi dilimine girecektir. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi kararından yararlanması ancak 10. aydan sonra söz konusu olacak ve bu hekime %27’lik dilim uygulanacaktır. 

Gelir Vergisi Mevzuatı uyarınca gelir vergisi aylık tahakkuk ettiğinden, dava konusu işlemler açısından ilgili aydaki işlemden 30 gün sonra dava açılması gerekmektedir. 

Anayasa Mahkemesi kararları ancak yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girerler. Bu durumda 2009 yılı ile ilgili olarak bu konuda bir dava açılamayacağını belirtmek isterim. Çünkü karar 8 Ocak 2010 tarihinde yayınlanmıştır.

2010 yılı için ise 8 Temmuz 2010 tarihine kadar yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa bu tarihten itibaren %35’lik dilim uygulanmayacaktır. Bunun yerine %27’lik dilim uygulanacaktır. 

Sonuç olarak;
 
1-2009 yılı ile ilgili bu aşamada yapılabilecek herhangi bir şey bulunmamaktadır.
 
2-2010 yılı için ise ücret geliri 8 Temmuz’dan önce 50.000 TL’ye ulaşanlardan şayet %35’lik kesinti yapılırsa 30 gün içinde dava açılacaktır.
Konunun ana hatları yukarıda açıklandığı şekilde olup, bu doğrultuda hareket edilmesi gerekmektedir.

 

 

 
 
 
 

Yorum Gönderme Formu

İsim:

E-Posta:

Yorum:

Güvenlik Kodu: