Güncel Haberler  

Sendikamız

``SES
                   SES DİYARBAKIR ŞUBEMİZİN 4688 SAYILI SENDİKALAR YASASI İLE BERABER OLUŞAN YÖNETİM KURULLARIMIZ           1. olağan kongresi    şube başkanı:Şadin BALSAK    şube sekreteri:Mehmet BAKIR örgütleme sekreteri:Yücel DEMİR    mali sekreteri:Celal YOLDAŞ Hukuk sekreteri:Raife ALKIŞ CAMCI basın yayın sekreteri:Mehmet DAŞLIK eğitim sekreteri:Neriman DİNÇKAN     2. olağan kongresi şube başkanı: Saliha AYDENİZ    şube sekreteri:Süheyla KAMER örgütleme sekreteri:Metin MENEKŞE - İlhami ÇELİK    mali sekreteri:Vahap GÜNAY Hukuk sekreteri:Necdet BEŞTAŞ basın yayın sekreteri:Murat KARAKAŞ eğitim sekreteri:Abdullah ÇELİK    3. olağan konresi şube başkanı:Vahdettin KILIÇ  şube sekreteri:Murat KARAKAŞ örgütleme sekreteri:Ebru ŞANLI ASLAN   mali sekreteri:Vahap GÜNAY Hukuk sekreteri:Yücel DEMİR basın yayın sekreteri:Emine UNAT eğitim sekreteri:Eylemcan ÇELİK     4.olağan konresi şube başkanı:Hülya ALKÖKMEN...

 

 
SES AMED YÖNETİM KURULLARI
                           1. olağan kongresi    şube başkanı:Şadin BALSAK    şube sekreteri:Mehmet BAKIR örgütleme sekreteri:Yücel DEMİR    mali sekreteri:Celal YOLDAŞ Hukuk sekreteri:Raife ALKIŞ CAMCI basın yayın sekreteri:mehmet DAŞLIK eğitim sekreteri:neriman DİNÇKAN     2. olağan kongresi şube başkanı: Saliha AYDENİZ    şube sekreteri:Süheyla KAMER örgütleme sekreteri:Metin MENEKŞE - İlhami ÇELİK    mali sekreteri:Vahap GÜNAY Hukuk sekreteri:Necdet BEŞTAŞ basın yayın sekreteri:Murat KARAKAŞ eğitim sekreteri:Abdullah ÇELİK    3. olağan konresi şube başkanı:Vahdettin KILIÇ  şube sekreteri:Murat KARAKAŞ örgütleme sekreteri:Ebru ŞANLI ASLAN   mali sekreteri:Vahap GÜNAY Hukuk sekreteri:Yücel DEMİR basın yayın sekreteri:Emine UNAT eğitim sekreteri:Eylem ÇELİK     4.olağan konresi şube başkanı:Hülya ALKÖKMEN UYANIK  şube sekreteri:Ramazan KAVAL örgütleme sekreteri:Vahat BİNGÖL  mali sekreteri:Hasan AYTAŞ Hukuk sekreteri:Yüksel ZENĞİN - Ali İhsan...

 

 
DÜNDEN BUGÜNE SES DİYARBAKIR ŞUBESİ
 SENDİKAMIZIN KISA ÖZGEÇMİŞİ; 1988 yılı sonlarında  kamu hizmet sektöründe ‘hak verilmez alınır  şiarı’ ile sendikalaşma süreci eşgüdüm toplantıları ile fiilen başlatılmış oldu. Sağlık işkolunda  onca hak alıcı eylemlerle ivme kazanan mücadele Tüm sağlık-Sen 11 Ocak 1991 yılında İstanbul Valililiğine başvurarak sendikal mücadeleye kurumsal nitelik kazandı. Diyarbakır sağlık çalışanları da sendikal örgütlenme çalışmaları İstanbul’da başlayan mücadeleye eş zamanlı olarak katıldılar. Tüm Sağlık - Sen Diyarbakır temsilciliği  26.09.1991 tarihinde resmen kuruldu. Temsilciliği oluşturan yönetim kurulunda ; Mehmet SATICI, A.Vahap KAYA. Makbule KAPLAN. Serdar KOÇYİĞİT ve  Selahattin GÜVENÇ yer aldı. Geçici şube yönetim kurulu  09.05.1992 tarihinde oluşturulup, şubeleşme süreci başlatılmış oldu. Geçici...

 

 
Vekil Ebe Hemşirelerin Yıllık İzin Davası
Sendikamız açtığı davada Mahkeme, vekil ebelerin de yıllık, mazeret ve doğum izni gibi devlet memurlarına tanınan haklardan yararlanması gerektiğine karar verdi.   Diyarbakır'da vekil ebe olarak görev yapan üyemiz, yıllık, mazeret, hastalık ve aylıksız izin istemiyle idareye başvurdu. Ancak idare vekil ebe ve hemşirelerin izin hakları olmadığı gerekçesi başvuruyu reddetti.   İdarenin ret cevabı üzerine Sendikamız Hukuk Bürosu, idarenin işleminin iptali için Diyarbakır  İdare Mahkemesine dava açtı.   Davayı görüşen Mahkeme, çalışanların dinlenme hakkının Anayasanın 5. Maddesi ile teminat altına alındığına ve dinlenme sürelerinin kanunla düzenlendiğine dikkat çekti. Mahkeme kararında, vekil ebe/hemşire olarak atananların yasada belirtilen...

 

 
Görüntülü Kamera İle Mesainin İzlenmesi
Görüntülü Kamera İle Mesainin İzlenmesine dair açtığımız dava lehimize sonuçlandı.

 

 
Şehitlerimiz Video Slayt

 

 
Tüzüğümüz
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI TÜZÜĞÜ Bölüm 1 GENEL ESASLAR MADDE 1. SENDİKANIN ADI, MERKEZİ, ADRESİ a- Sendikanın Adı: Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) b- Sendikanın Merkezi Ankara’dır. c- Sendika Merkezinin ilden ile nakline Genel Kurul karar verir. İl içinde adres değişikliği yapma yetkisi Merkez Yönetim Kuruluna aittir. d- Sendikanın Adresi: Necatibey Caddesi No:82/13-14 Kızılay / ANKARA MADDE 2. SENDİKANIN AMAÇLARI  Tüm maddi ve manevi değerlerin yaratıcısının emek olduğundan hareketle ve sendika mücadelenin özgürlük ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olduğunun bilinciyle; a- Çalışma yaşamında ve hayatın diğer alanlarında üyelerinin ve tüm çalışanların ekonomik, demokratik kültürel, mesleki, hukuksal, özlük haklarını ve çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi, b- Evrensel insan hakları...