Güncel Haberler  

Basın Açıklamaları

KHK'LER GİDECEK BİZ KALACAĞIZ.
 Amed Emek ve Demokrasi Platformu, Diyarbakır genelinde ihraçların en fazla olduğu 675 sayılı KHK’nin ikinci yılı nedeniyle Ofis AZC Plaza önünde eylem yaptı. Eyleme, HDP Diyarbakır milletvekilleri Saliha Aydeniz ve Musa Farisoğulları ile HDP ve DBP il başkanları da katılarak destek verdi. Eylemde ilk sözü Platform adına alan Baki Öndeş, 2 yıl önce yayınlanan KHK için bir araya geldiklerini belirterek, örgütlü mücadelenin önemine değindi. HDP Diyarbakır milletvekili Saliha Aydeniz ise AKP’nin 15 Temmuz darbe girişimini Allah’ın bir lütfu alarak gördüklerini vurgulayarak, “AKP sivil darbe ile basın yayın kuruluşlarını kapatmış, halkın iradesi olan milletvekilleri ve siyasetçileri tutuklamış, belediyelere kayyım...

 

 
Tıbbi Sekreterler: Taşeron sistemi kaldırılsın
Tıbbi Sekreterler: Taşeron sistemi kaldırılsın Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunları, atamaları yapılmaması ve çalışma alanlarının taşeronlaştırılmasını protesto ederek sorunlarının çözülmesi istedi. DİYARBAKIR - SES Diyarbakır Şubesi öncülüğünde Diyarbakır Selahattin Eyübi Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunları, protesto eylemi gerçekleştirdi. Kürdistan'ın birçok ilinden gelen mezunlar, Başhekimlik binası önünde "35 Bin Tıbbi Sekreter Mezunu Atanma Bekliyor. Sağlıkta Taşerona Hayır" yazılı pankart açtı. Mezunların protesto eylemine destek veren SES Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Kaval, sağlık alanında taşeronlaştırmanın işsizler ordusu yarattığına dikkat çekti. Hükümetin sağlık politikasını eleştiren Kaval, uygulanan politikaların Türkiye'de mağdurlar yarattığını belirterek, sekreterlik mezunlarının da bu...

 

 
Tıbbi Sekreterler: Taşeron sistemi kaldırılsın
Tıbbi Sekreterler: Taşeron sistemi kaldırılsın Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunları, atamaları yapılmaması ve çalışma alanlarının taşeronlaştırılmasını protesto ederek sorunlarının çözülmesi istedi. DİYARBAKIR - SES Diyarbakır Şubesi öncülüğünde Diyarbakır Selahattin Eyübi Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunları, protesto eylemi gerçekleştirdi. Kürdistan'ın birçok ilinden gelen mezunlar, Başhekimlik binası önünde "35 Bin Tıbbi Sekreter Mezunu Atanma Bekliyor. Sağlıkta Taşerona Hayır" yazılı pankart açtı. Mezunların protesto eylemine destek veren SES Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Kaval, sağlık alanında taşeronlaştırmanın işsizler ordusu yarattığına dikkat çekti. Hükümetin sağlık politikasını eleştiren Kaval, uygulanan politikaların Türkiye'de mağdurlar yarattığını belirterek, sekreterlik mezunlarının da bu...

 

 
16 Şubat KESK Tutuklamalarına İlişkin Basın Açıklaması
BASINA VE KAMUOYUNA Değerli Basın Emekçileri, Son yıllarda emek ve demokrasi güçleri olarak hiçbir dönemle kıyaslanmayacak düzeyde bir kuşatma altına alınıyoruz. Hemen her gün yapılan operasyon ve baskınlarla demokrasinin olmazsa olmazı kurumlarından sendikalarımızın, konfederasyonumuzun mücadelesi engellenmek isteniyor. Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın yönetici ve üyelerinin sendikal faaliyetlerinden dolayı,  istifaya zorlama, sürgün, görevden çıkarma gibi engellemelerle karşılaşması sıradan olaylar haline gelmişken çalışanlarımıza kadar uzanan gözaltı ve tutuklama operasyonlarında son dönemde ciddi artışlar yaşanmaktadır. Toplumun tüm muhalif kesimlerini hedefine alan bu politikaların arkasında AKP’nin, emekçilerin giderek genişleyen fiili meşru mücadelesinden duyduğu korku bulunmaktadır. 13 Şubat Günü sabahın erken saatlerinde bir kez daha, son...

 

 
14 Şubat 2012 Eğitim Araştırma Hastanesi Yemek Boykotu Basın Açıklaması
BASINA VE KAMUOYUNA Değerli Basın Emekçileri; Yıllardır Diyarbakır ili üzerinde uygulanan politikaların yaratacağı sorunlara dair kaygılarımızı dile getirdik ve görünen şu ki dile getirmeye devam edeceğiz.  Ankara’dan yapılan planlamalar, genelde ve yereldeki sağlık hizmetini enkaza çevirmiştir. Bölgemizde ve ilimizde her açıdan olduğu gibi sağlık alanında da geri kalmışlık ve keyfiyetçilik devam ediyor. Başka hiçbir ilde olmayan hastane kapatmaları, maalesef ilimizde gerçekleştirilmiştir. Yeni ve daha modern üniteler açılacağı yerde; ulaşımı zor, teknik donanımı ve personel sayısı yetersiz, her gün daha fazla sorunun yaşandığı hastaneler kurulmuştur. AKP Hükümetinin Sağlıkta Dönüşüm Projesi adı altında halka reva gördüğü bu uygulamanın, aslında tam...

 

 
25.08.2011 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA 25.08.2011 KHB( Kamu Hastaneler Birliği ) Hastaneler işletme, hastalar müşteri, çalışanlar köle demektir. İZİN VERMEYECEĞİZ! Türkiye’de yaşayan herkesi ilgilendiren sağlık hizmetinin sunumu ve sağlık hizmeti verecek personel ile ilgili düzenlemede köklü değişiklikler içeren bir KHK hazırlanmıştır. AKP’nin ustalık dönemi marifeti yangından mal kaçırmadır. Sağlık Bakanlığı’nın yapısını değiştiren, taşra teşkilatını tasfiye eden, Sağlıkta Özelleştirmenin eksik olan mülkiyet devrini tamamlayan ve çalışanları sözleşmeli yaparak iş güvencesini ortadan kaldıran bu KHK de aynı yöntemle gündeme getirilmiştir. Sağlıkta Dönüşüm Programının Sağlıkta ÖZELLEŞTİRME anlamına geldiğini hep ifade ettik,...

 

 
27.12.2011 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA Sevgili Kadınlar ve basın emekçileri, Mirabel Kardeşlerin tecavüz edilerek öldürülmesinin üstünden yarım yüzyıl geçti. Bugün ise ülkemizde kadına yönelik her türlü şiddet artarak devam ediyor. Bu ülkede her gün ortalama 5 kadın en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülüyor. Evde, işte, sokakta tacize, tecavüze, ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Tüm bunlar yaşanırken, AKP iktidarı kadına yönelik şiddeti ve ayrımcılığı durdurmak bir yana, gerici-muhafazakâr söylemlerle adeta meşrulaştırıyor. Değerli kadınlar, Kadın cinayetlerini önleme konusunda yetersiz olan hükümet, kadının yaşamdan koparılmasına göz yumarken, çalışma yaşamında da kadını dışlayan, emeğini görmezden gelen neo-liberal politikalarını son hız sürdürüyor. Kadın istihdam oranı 90’larda %34 iken...