Güncel Haberler  

Hukuk

SENDİKAMIZIN DANIŞTAY’DA AÇTIĞI DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN iptali ve yürütülmesinin durdurulması için açtığımız davada Danıştay 8. Daire YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA karar vermiştir. Danıştay 8. Daire’nin 2011/3117 E. ve 15.09.2011 tarihli Yürütmenin Durdurulması Kararında; “Dava konusu yönetmeliğin 4. maddesinin 8. fıkrasında; özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edenlere mesai içi ve dışı faaliyetlerinden dolayı ek ödeme yapılmayacağı düzenlenmişse de ; Yükseköğretim Kurumlarından başka yerlerde çalışan öğretim üyelerine 18.02.2011 ile 26.08.2011 tarihleri arasında ek ödeme yapılması gerektiği belirtilerek aksi yöndeki işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütülmesinin durdurulması gerektiği ifade edilmiştir....

 

 
LİSANSDA SON DURUM
Sağlık Bakanlığı lisans tamamlama programlarında kayıt süresini 27 Ekim 2009 tarihine kadar uzattı.   Erzurum Atatürk Üniversitesi; 2000 Tl’lik harç bedelleri nedeniyle sendikamız tarafından yurdun her tarafından çekilen fakslar ve yapılan basın açıklamaları nedeniyle harç bedelleri hakkındaki duyurusunu internet sitesinden geri çekti. Yaptığımız görüşmede Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı harç bedellerinin sağlık Bakanlığı, YÖK ve üniversite arasında yeniden belirleneceğini söyledi.   T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI   Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü   Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/12886 19.10.2009   Konu : Lisans Tamamlama   ACELE GÜNLÜDÜR LANLAMASI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜNE İlgi: a) 05/08/2009 tarih ve 2009/48 Nolu Genelge,   b) 01/10/2009 tarih ve 2009/57 Nolu Genelge.   Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programlarından yararlanmak isteyen adayların Bakanlığımız...