Güncel Haberler  

Sendikamız

 

 SENDİKAMIZIN KISA ÖZGEÇMİŞİ;
1988 yılı sonlarında  kamu hizmet sektöründe ‘hak verilmez alınır  şiarı’ ile sendikalaşma süreci eşgüdüm toplantıları ile fiilen başlatılmış oldu.
Sağlık işkolunda  onca hak alıcı eylemlerle ivme kazanan mücadele Tüm sağlık-Sen 11 Ocak 1991 yılında İstanbul Valililiğine başvurarak sendikal mücadeleye kurumsal nitelik kazandı.
Diyarbakır sağlık çalışanları da sendikal örgütlenme çalışmaları İstanbul’da başlayan mücadeleye eş zamanlı olarak katıldılar.
Tüm Sağlık - Sen Diyarbakır temsilciliği  26.09.1991 tarihinde resmen kuruldu. Temsilciliği oluşturan yönetim kurulunda ; Mehmet SATICI, A.Vahap KAYA. Makbule KAPLAN. Serdar KOÇYİĞİT ve  Selahattin GÜVENÇ yer aldı.
Geçici şube yönetim kurulu  09.05.1992 tarihinde oluşturulup, şubeleşme süreci başlatılmış oldu. Geçici Şube yönetim Kurulunda  Necatı AYDIN. Mehmet SATICI. Sühevla ALICIOĞLU. Mehmet ASLAN, Zübeyde HAN. Ramazan KAVAL. Sedat KARAKOYUN yer aldı.
Tüm Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi  05.12.1992 tarihinde 1. Olağan Genel Kurulunu yaparak: Necati AYDIN, Ali ÜRKÜT, Selahattin GÜVENÇ, Zülfü ATLI, Mehmet ASLAN, Mehmet BAKIR. Kerim EZGİN. Veysi ÜLGEN ve Mehmet Şah ÖZMEN'den yönetim kurulunu oluşturdu. Sendikal mücadeleye daha güçlü bir şekilde ve kurumsallaşarak devam edildi.
Tüm Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi 17.09.1994 tarihinde 2. Olağan Genel Kurulunu yaparak; Ali ÜRKÜT, Zülfü ATLI,Olcay KANLIBAŞ, A.Haydar FIRAT, Kerim EZGİN. Vahdettin KILIÇ. Ahmet ÖZDEMİR. Hikmet BAHTİYAR ve Selahattin GÜVENÇ'den yönetim kurulunu oluşturdu.
Ülke genelinde Sağlık ve Sosyal hizmet iş kolunda 4 ayrı sendikada örgütlenen emekçiler süreç içerisinde birleşmek ihtiyacını hissettiler. Bunun için Diyarbakır olarak birleşik genel kurul yapılması gerektiğinden 29.06.1996 tarihinde birleştirilmiş genel kurul yapıldı. SES Diyarbakır Şubesi geçici yönelim kurulu: Alı ÜRKÜT. Zülfü ATLI, Vahdettin KILIÇ, Veysi ÇİÇEK. Yüksel TEKİN. Mehmet SATICI. Bedriye ERTAŞ. Sevgi ZENGİN ve M.Şah ÖZMEN'dcn oluşturuldu.
27-28 Temmuz 1996 tarihinde yapılan Birleşik Genci Kurulda 4 ayrı sendika SES adı altında yeni bir sendika kurdu. SES. 1 Ağustos 1996 tarihinde Ankara Valiliğine başvurarak sendikal mücadelesine resmen başlamıştır.
SES Diyarbakır Şubesi 1. Olağan Genel Kurulunu 26 Nisan 1997 günü yapıp yeni yönetimini seçmiştir. Yönetim Kurulu. Alı ÜRKÜT, Zülfü ATLI. Vahdettin KILIÇ. Yüksel TEKİN, M.Şah ÖZMEN. Mehmet SATICI. Canan KANHAN.Bedriye ERTAŞ ve Hüseyin BAYRAK'tan oluşmaktadır
SES Genel Merkezi de 7-8 Haziran 1997 tarihinde 1. Olağan genel kurulunu yapmıştır.
Sendikal mücadelenin başlangıcından beri Diyarbakır Şubesi olarak; aktif bir eylemlilik ve etkinlik içerisinde oldu. Bunun sonucunda da değişik baskı ve yönelimlere maruz kaldı. Hatta bu mücadelenin aktif örgütleyicileri katledildi. 

SES 1.olağan genel kurluna gelinceye kadar  ;
•6 sendika üyesi katledildi..
•44 sendika üyesi sürgün edildi.
•124 sendika üyesi adli ve idari takibe uğradı.
•95 sendika üyesi gözaltın alındı.
•34 sendika üyesi tutuklandı.
•7 sendika üyesi işten el çektirildi.

Bu sürece kadar Diyarbakır Tüm Sağlık – Sen ve devamında SES şubesi  kamu çalışanlarına sendika kurma hakkı kazandıran ülke genelinde önelmiş eylem ve etkinlikler güç katmıştır.

Bu önemli eylemlerden bazıları ;
•21.12.1992 tarihinde Ankara/Kasalar eylemi.
•27 Temmuz 1992 tarihinde Sağlık Bakanlığı önünde" Sürgünleri Protesto" amacıyla yapılan kitlesel basın açıklaması.
•3 Temmuz 1993 tarihinde Başbakanlık önünde genel sendikal taleplere ilişkin miting.
•21 Aralık 1993 tarihinde Ankara Kızılay meydanında genel sendikal talepler mitingi.
•28 Mayıs 1994 tarihinde Başbakanlığa yürüyüş eylemi,
•16-17 Haziran 1995 tarihinde Ankara Kızılay meydanında 2 günlük miting ve oturma eylemi.
•14 Aralık 1996 tarihinde Kızılay meydanında KESK'inı düzenlemiş olduğu "Demokratik Devlet. Halkçı Bütçe" mitingi.
•1 Mart 1997 SES ve Tüm Sosyal-Sen sendikalarının ortak düzenlemiş olduğu "Sürgünle kadrolaşmaya. Balyozla Özelleştirmeye, Çeteyle suskunlaştırmaya karşı insanca yaşam" yürüyüşü

 KYNK: Dr.veysi ÜLGEN