Güncel Haberler  

Haberler

``11 mayıs'ta engellemelere rağmen 3600 ek gösterge yıpranma payı ve temel ücretlerimiz için alandaydık
  11 Mayıs’ta Tüm Engellemelere ve Saldırılara Rağmen Taleplerimizi Haykırdık Tarih: Mayıs 13, 2019Kategori: Genel Merkezden, Haberler, MANŞET, Şube ve Temsilcilik HaberleriOkunma: 209 kez okundu İnsanca yaşayacak temel ücretin en az 6.500 TL olması, 3600 ek gösterge ve fiili hizmet zammı (yıpranma payı) taleplerimiz başta olmak üzere sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin tüm talepleri için 11 Mayıs’ta bütün illerden gelen üyelerimizle yaptığımız eyleme polis sert şekilde saldırdı. Abdi İpekçi Parkı’na ulaşan üyelerimize saldıran polis, Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara ve Dev Sağlık-İş üyesi Furkan Bircan’ı darp ederek gözaltına aldı. Genel merkezimizden çıkarak parka girmeye çalışan üyelerimiz de engellenirken, Kurtuluş Parkı’nda toplanmamıza da izin vermeyen polisin...

 

 
IRAKTAN GELEN MÜLTECİLER SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞEMİYOR!
Mayıs 2014 tarihinden sonra Türkiye’ye sığınan Iraklı mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntıları kaygıyla izlemekteyiz. Sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntılar, Mayıs 2014 tarihinden sonra bireysel veya toplu olarak Türkiye’ye Irak’tan gelen mültecilerin hukuki statüsüne dair bir netlik olmamasından kaynaklanmaktadır. Bir yandan söz konusu Irak uyrukluların bireysel uluslararası koruma başvuruları alınmamakta, öte yandan bu kişiler -haklarında Geçici Koruma Yönetmeliği Madde 9 (1) uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen bir geçici koruma kararı olmadığı için- geçici koruma altında sayılmamaktadırlar. Söz konusu on binlerce mülteci ne bireysel uluslararası koruma başvuru sahipleri gibi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık...

 

 
CİNSİYETÇİ POLİTİKALARINIZDAN VAZGEÇİN
CİNSİYETÇİ POLİTİKALARINIZDAN VAZGEÇİN Posted in Haberler - Genel Merkezden Cumartesi anneleri bu hafta 510. haftasında yeniden devlet ve hükümet yetkililerinden kaybettikleri çocuklarının akıbetlerini sordu! “Siyasetçiler ülkedeki her şeye dair söz söyleyip öncülük yapacak kişilerdir” diyor Sağlık bakanı Müezzinoğlu. Peki o halde bu ülkede 510 haftadır en önemli “kariyer” sahibi annelere yanıt vermek bu önceliklerin içinde ne zaman yer alacak? 2015 yılının ilk bebeğini ziyaret eden Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, “Annelik en önemli ve tartışmasız kariyerdir” demiş, bununla yetinmeyerek kadınlara “Annelerin, annelik kariyerinin dışında bir başka kariyeri merkeze almamaları gerekir” diyerek kadınlara bakışlarını, toplumsal yaşamda kadını “annelik” dışında başka bir yerde görmek...

 

 
CİNSİYETÇİ POLİTİKALARINIZDAN VAZGEÇİN
Cumartesi anneleri bu hafta 510. haftasında yeniden devlet ve hükümet yetkililerinden kaybettikleri çocuklarının akıbetlerini sordu! “Siyasetçiler ülkedeki her şeye dair söz söyleyip öncülük yapacak kişilerdir” diyor Sağlık bakanı Müezzinoğlu. Peki o halde bu ülkede 510 haftadır en önemli “kariyer” sahibi annelere yanıt vermek bu önceliklerin içinde ne zaman yer alacak? 2015 yılının ilk bebeğini ziyaret eden Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, “Annelik en önemli ve tartışmasız kariyerdir” demiş, bununla yetinmeyerek kadınlara “Annelerin, annelik kariyerinin dışında bir başka kariyeri merkeze almamaları gerekir” diyerek kadınlara bakışlarını, toplumsal yaşamda kadını “annelik” dışında başka bir yerde görmek istemediklerini, cinsiyetçiliklerini ortaya koyan bir açıklamada daha...

 

 
ASM'LERDE NÖBET GENELGESİNE DAVA AÇTIK
ASM'LERDE NÖBET GENELGESİNE DAVA AÇTIK Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 09.12.2014 tarih ve 2014.5727340/01006 sayılı yazısı ile 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulamaya konulan 2014/33 sayılı genelgesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması ile genelgeye dayanak olan 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3. Maddesinin 5. fıkrasının 6514 sayılı kanunun 52.maddesi ile değişik 2.cümlesinin ve 5258 sayılı kanunun 5.maddesinin 2.paragrafına eklenen 2.cümlesinin Anayasa’nın 2, 5, 49 ve 50 maddelerine aykırı olması nedeni ile iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması istemi ile Danıştay'a dava açtık.

 

 
1. BASAMAKTA UYGULANMAYA KONAN HAFTA SONU NÖBETLERİ YOK HÜKMÜNDEDİR, NÖBETLERE GİTMİYORUZ
27 Aralık 2014 tarihinde Şube/Temsilciliklerimizden gelen Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinden gelen temsilcilerle yapmış olduğumuz toplantı sonucunda Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 2014/33 sayılı "Aile Hekimliğinde Nöbet Hizmetleri" konulu Genelgesi kapsamında Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum sağlığı Merkezlerinde çalışanlara yönelik uygulanmak istenen nöbetlerin, yasada olmamasına rağmen zorunlu bir mesai uygulaması ve angarya olduğu değerlendirilmiştir. Bu nedenle de 2014/33 sayılı GENELGE YOK HÜKMÜNDE'dir. NÖBETLERE GİTMİYORUZ. Genelge geri çekilmediği takdirde hizmet üretimden gelen gücümüz de dahil olmak üzere mücadeleyi yükselterek devam edeceğiz.

 

 
Yıpranıyoruz, Hakkımızı İstiyoruz
Yıpranıyoruz, Hakkımızı İstiyoruz Ülkemizde sağlık çalışanlarının en az 40 yıldan bu yana dile getirdiği fiili hizmet zammı (yıpranma payı) konusundaki taleplerinin arkasındaki temel gerekçelerden en başta geleni, sağlık hizmeti verilen mekanların, çalışma koşulları ne denli uygun olursa olsun, insan sağlığı yönünden bizatihi az ya da çok tehlikeler barındırıyor olmasıdır. Buna sağlık hizmetinin kendisinden kaynaklı tehlikeler ve sayısız mesleki riskler eklendiğinde, sağlık çalışanlarının yıllardır fiili hizmet zammından mahrum bırakılarak haksızlığa uğradıkları açıklıkla ortaya çıkmaktadır. 24 saat süreyle üretilmek zorunda olan hizmetin, gündüz mesaisi dışında da sürdürülmek zorunda olması nedeniyle, çalışanların fizyolojik, ruhsal ve sosyal yaşamlarının tehdit altında kaldığı, bozulduğu...