Güncel Haberler  

Hukuk

Yemek Hakkı Mücadelesi Konusunda Zorunlu Açıklama
KAZANIM EMEKÇİLERİN KENDİ ESERİ OLACAKTIR   Tüm yataklı tedavi kurumları ile SHÇEK kurumlarında çalışanlar ücretsiz yemek hakkına sahip iken her şeyi parayla satmayı mubah gören hükümetin Maliye Bakanı, günün 24 saati çalışan ve yemek molası olmadan dönüşümlü yemeğe giden emekçilerin bir öğün yemeğine de göz dikerek, katkı payı alınması için yazı yayınlamıştı.   Maliye Bakanlığının, 11.03.2008 tarihinde genel yazı yayınlayarak yataklı tedavi kurumları ile SHÇEK kurumlarında çalışanlardan da yemek ücreti alınmasını talep etmesiyle, sendikamızın eylem etkinlikleri de başlamış oldu.   Maliye Bakanlığı’nın yazısından sonra öncelikle Üniversite hastaneleri daha sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ve bazı SHÇEK kurumlarında yemek parası talep edilir oldu. Yemeklerin...

 

 
Sözleşmelilere Kısmi Düzenleme Resmi Gazete’de Yayınlandı
1978 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kısmi değişiklikler yapılarak 29 Mart 2009 tarihli resmi gazetede yayınlandı. (Gazete eki aşağıdadır) Yapılan Düzenleme İle; -Sözleşmeli kadın personelin doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta kullandığı doğum izninde sosyal güvenlik kurumu tarafından kişinin ücretinin 2/3 si ödenmekteydi. Düzenleme ile kalan 1/3 lük kısmı kurum tarafından ödenecek ve doğum yapan kadının temel ücretinde düşüş olmayacaktır. -Askerle gidenin sözleşmesi feshedilemeyecek. Bunun için askere giden kişinin iş sonu tazminatı almaması gerekmektedir. Askerden dönüşte işe başlamak için terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde müracaat etme koşulu aranmaktadır....

 

 
GELİR VERGİSİ DİLİMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Anayasa Mahkemesinin 8 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2006/95 E, 2009/144 K sayılı ve 15.10.2009 tarihli kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yer alan 40.000 YTL’den fazlasının 40.000 YTL’si için 9.190 YTL, ifadesinden sonra gelen “… fazlası %35 oranında …” ibaresinin, “ücret gelirleri” yönünden Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir. Aynıkararda bu iptal kararının, kararın resmi gazetede yayınlanmasından başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildiği belirtilmiştir. Anayasa Mahkemesinin bu kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesindeki vergi dilimlerinden %35’lik dilim ücret gelirleri yönünden 8 Temmuz 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir....