Güncel Haberler  

Hukuk

``BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEN (BES) CAYMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
    25 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 6740 sayılı kanunun 1.maddesi ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım sistemi kanununa ek 2.madde eklenmiştir. Buna göre 45 yaşını doldurmamış olan işçi ve kamu çalışanları 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren bireysel emeklilik sistemine dahil edileceklerdir.                  Konu ile ilgili olarak 28 Aralık 2016 tarihinde Hazine Müsteşarlığı bir basın açıklaması yapmıştır. Bu açıklama ve ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri uyarınca çalışanın cayma hakkı ile ilgili ayrıntılı açıklama yapılmıştır.             Bireysel emeklilik sisteminden caymak için dosyadaki dilekçeyi ilgili...

 

 
4/C DÖNERSERMAYE DAVASINI KAZANDIK
SES DİYARBAKIR ŞUBESİ 4/C Dönersermaye ilişkin açtığımız davalar lehimize sonuçlandı.Sendikamız avukatı aracılığıyla  Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi'nde dava açan üyelerimizden  Hikmet BOZKUŞ ve Haci ÇAKMAK  Dönersermaye alma hakkı kazandı. İlgili Dosyayı Aşağıdan İndirebilirsiniz.  

 

 
AİLE HEKİMLİĞİ DAMGA VERGİSİNE DAVA
isa tarafından yazıldı.    Salı, 24 Ocak 2012 15:33

 

 
DAMGA VERGİSİ
SES’İN HUKUK MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR…!!! Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığının,Maliye Bakanlığına yazmış olduğu 17.03.2011/9856 sayılı yazısında 25/02/2011 Tarih ve 25857 (1.MÜKERRER) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6111 sayılı yasa ile sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmelerinin damga vergisinden istisna edildiği belirtilerek,Sağlık Bakanlığı ile aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları arasında düzenlenen hizmet sözleşmelerine ilişkin damga vergilerinin yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonrası için ödenen kısmının hak sahiplerine geri ödenip ödenmeyeceği ile halihazırda söz konusu hizmet sözleşmelerine ilişkin damga vergisini ödemeyenler hakkında nasıl bir işlem tesis edileceği sorulmuş ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)...

 

 
RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİNİN 7 SAAT ÇALIŞTIRILMASINA KARŞI DAVA AÇILDI
RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİNİN 7 SAAT ÇALIŞTIRILMASINA KARŞI AÇILAN DAVA İLE İLİGİ BİLGİ YAZININ DEVAMINDADIR. RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİNİN 7 SAAT ÇALIŞTIRILMASINA KARŞI DAVA AÇILDI Dokümanına ulaşmakiçin tıklayınız   Av. Öztürk Türkdoğan Necatibey Caddesi No: 82/13 Kızılay / ANKARA Tel: 232 61 22 Faks: 230 21 93 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA (Yürütmeyi Durdurma İstemlidir) DAVACI: Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) VEKİLİ: Av. Öztürk Türkdoğan DAVALI: Sağlık Bakanlığı / ANKARA D. KONUSU: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 12.02.2010 tarih ve 6145 sayılı genel yazısının yürütülmesinin durdurulması ve iptali ile bu genel yazıya dayanak olan...